Belastingvoordelen bij investering

in energiebesparende bedrijfsmiddelen

Belastingvoordelen

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2019 is dit bedrag 45% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Het budget voor 2019 is € 147 miljoen. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst, vermeld op de website van RVO
  • U kunt de energie-investeringsaftrek niet combineren met de milieu-investeringsaftrek en/of SDE+.

Klik hier voor meer informatie. Bekijk daar ook de infographic van RVO.

Kleinschalige investeringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in een nieuw dak, dan komt u in aanmerking voor de kleinschalige investeringsaftrek. U mag dan maximaal 28% van de winst aftrekken. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Meer informatie? Klik hier.