Er zijn diverse subsidies

mogelijk

Subsidies

Asbest eraf, Zon erop 

Haalt u het asbest van uw dak af en wilt u vervolgens zonnepanelen erop leggen dan heeft de gemeente Steenwijkerland een aanvullende subsidieregeling voor u. U kunt deze regeling combineren met de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.  

 • Het asbest is verwijderd na 1-1-2018.
 • Op het nieuwe dak legt u zonnepanelen
 • De subsidie wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, per geïnstalleerde Wattpiek € 0,10
 • De minimale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 1.500,00.De maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 10.000,00.
 • De maatregelen moeten genoemd zijn in het voor uw pand uitgevoerde energieonderzoek en moeten een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar

Meer informatie en aanvragen? Klik hier.

Energiebesparende maatregelen ondernemingen Overijssel (geld terug actie)

Gaat u de asbestsanering combineren met energiebesparende maatregelen? De provincie Overijssel heeft daarvoor een subsidie. Als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet, kan de subsidie maximaal 25% van de investeringen met een maximum van 2.500 euro bedragen. Het subsidieplafond voor 2019 is 250.000 euro. Voorwaarden zijn:

 • De maatregelen moeten genoemd zijn in het voor uw pand uitgevoerde energieonderzoek en moeten een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar
 • Het energieonderzoek is gedaan door een gekwalificeerde adviseur
 • Uw investering bedraagt minimaal 4.000 euro
 • Uw energiekosten mogen niet meer dan € 30.000,- per jaar zijn

Meer informatie en aanvragen? Klik hier.

Energielening Overijssel

Voor het treffen van energiemaatregelen heeft de provincie Overijssel ook een aantrekkelijke lening. Ook bedrijven kunnen hiervan gebruik maken. Deze lening sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De rentekorting is 3% en de minimale rente is 1%. De looptijd is 5 jaar. Voorwaarden:

 • Inzage verschaffen in jaarverslagen van de afgelopen 3 boekjaren
 • Leenbedrag is maximaal 75% van de investering
 • Met een minimum van € 10.000,- en een maximum van € 100.000,-
 • Alleen energiemaatregelen die op de energielijst staan komen in aanmerking

Het subsidieplafond voor 2019 is € 900.000, Meer informatie en aanvragen? Klik hier.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie + (SDE+) 2019

De SDE is interessant voor ondernemers met een grootverbruikaansluiting, dat wil zeggen een aansluiting > 3 x 80 Ampere. Als u na de daksanering hernieuwbare energie gaat produceren, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.

De subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken. Het beschikbare budget voor 2019 is circa 10 miljard euro. De belangrijkste voorwaarde is dat u investeert in energieopwekking uit biomassa, geothermie, water, wind of zon. Op het dak liggen zon en wind het meest voor de hand. De subsidie wordt versterkt in de vorm van een bijdrage per opgewekte kilowattuur. De aanvraag voor deze regeling is vrij complex. Ondersteuning door een energie- of subsidieadviseur is het overwegen waard. Ook installateurs kunnen u vaak goed helpen met een SDE aanvraag.

Ga voor meer informatie naar de website van het RVO.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 2019

Als u de renovatie van het asbestdak wilt combineren met de aanleg van een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel, kunt u voor deze subsidie in aanmerking komen. Het budget voor 2019 is € 100 miljoen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het vermogen (KW) van de installatie.

Klik hier voor de ISDE subsidie.
Voorwaarden zakelijke gebruikers.