Asbest eraf, Zon erop

Nieuwe subsidieregeling
26-06-2018

Nieuwe subsidieregeling: asbest eraf, zon erop

De gemeente Steenwijkerland heeft een nieuwe subsidieregeling opengesteld: asbest eraf, zon erop.

Voor wie?
Privaatrechtelijke rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie, stichting en maatschap), rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappij) of kerkgenootschappen kunnen subsidie aanvragen wanneer zij zonnepanelen gaan aanbrengen op die m2 waarvan zij het asbest gaan verwijderen of hebben verwijdert na 1-1-2018.
 
Wat u moet weten

  • Subsidie kan, onder voorwaarden als in de regeling opgenomen, worden verstrekt voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak of terrein alwaar op hetzelfde postadres het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijdert na 1 januari 2018 of nog verwijdert moet worden.
  • De subsidie is gericht zijn het verduurzamen van de energie van Steenwijkerland.
  • De subsidie is gericht op de verbinding tussen asbest verwijdering en de kans die hiermee ontstaat voor het aanbrengen van zonnepanelen
  • De subsidie wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, per geïnstalleerde Wattpiek € 0,10
  • De minimale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 1.500,00.
  • De maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 10.000,00.
  • De Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het verstrekken van een subsidie onder de Nadere regels Asbest eraf, zon er op Steenwijkerland 2018.

Subsidieplafond Nadere regels Asbest eraf, Zon er op Steenwijkerland 2018
Voor "Asbest eraf, Zon erop Steenwijkerland 2018”  bedraagt het subsidieplafond € 200.000,00. De subsidie kunt u aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt tot 31-12-2020.  

Vragen
Voor meer informatie over de subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente.