Maak Overijssel asbestdakenvrij

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst
04-09-2017

Uitnodiging deelname prijsvraag & inspiratiebijeenkomst

prijsvraag

Geachte heer/mevrouw,

Door samen te werken en vooral door elkaar te inspireren, maken we de komende tijd meters met het verwijderen van asbestdaken in Overijssel. We nodigen u daarom van harte uit om met uw ideeën mee te doen aan onze prijsvraag ‘Maak Overijssel asbestdakenvrij!’. Op 24 augustus 2017 organiseren we rondom deze prijsvraag een inspiratiebijeenkomst. Daar bent u welkom!

Win 10.000 euro en een marketingplan 
Heeft u een slim, innovatief, creatief of gewoon degelijk idee waarmee we pandeigenaren in de bebouwde kom, met een asbestdak van maximaal 35 m2, morgen in beweging krijgen om (zelf) hun asbestdak te vervangen? Doe dan mee met de prijsvraag ‘Maak Overijssel asbestdakenvrij!’. Het beste idee belonen we met een startkapitaal van 10.000 euro voor verdere ontwikkeling. Ook ondersteunen onze marketing- en communicatieprofessionals uit het provinciale programmateam asbestdaken het winnende idee bij het opstellen van een marketingplan voor een succesvolle lancering in de markt. U maakt meer kans om te winnen als u met één of meerdere samenwerkingspartners een idee indient. Want alleen door samenwerking wordt Overijssel sneller asbestdakenvrij. 

Waarom deze prijsvraag?
We zetten ons volop in voor een asbestdakenvrij Overijssel. De doelgroep, waarop we ons richten met deze prijsvraag, zijn pandeigenaren met een asbestdak van minder dan 35m2. Voor hen is een pakket met alle benodigdheden, voor het zelf verwijderen van de asbestplaten, op de markt gebracht. Ook zijn er voor hen instructies over het verwijderen van een asbestdak. Zie hiervoor: www.milieucentraal.nl/in-en-om-hethuis/klussen/asbest-verwijderen/.

Met deze prijsvraag zoeken we meer en nieuwe ideeën, die zorgen voor een versnelling in de verwijdering van kleinere asbestdaken (minder dan 35m2). Het vergroten van de urgentie bij de pandeigenaar om het dak te vervangen, moet onderdeel zijn van het bedachte concept. Meer over de prijsvraag leest u op www.overijssel.nl/asbestdaken.  

Meer informatie tijdens de inspiratiebijeenkomst
Om snel aan de slag te gaan, nodigen we u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst op 24 augustus in de Trefkoele in Dalfsen (Ruigedoornstraat 108). Daar ontmoet u mogelijke partners, wordt u geïnspireerd door goede ideeën en kunt u gericht vragen stellen aan deskundigen. Om zo samen snel aan de slag te gaan! 

Onze jury, bestaand uit o.a. Annemieke Traag (Gedeputeerde provincie Overijssel), Hans Suurmond (Ledenraad Vereniging Eigen Huis), Klaas Agricola (wethouder gemeente Dalfsen) en Rob Ekkers (Contactgroep Eigenaren Asbestwoning), bekijkt eind oktober 2017 alle inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Asbestconferentie op 2 november 2017, die de provincies Overijssel en Gelderland gezamenlijk organiseren.

Hoe ziet de inspiratiebijeenkomst eruit?
15.00 uur – 15.45 uur             Opening en uitleg prijsvraag
15.45 uur - 16.45 uur             Speeddaten met deskundigen en potentiële          
                                             samenwerkingspartners (op het gebied van
                                             business development, communicatie,    
                                             verdienmodellen en doelgroepkennis)

16.45 uur  - 17.30 uur            Afsluiting en borrel

‘Ik ben d’r bij en maak Overijssel asbestdakenvrij!’
U kunt zich opgeven voor de inspiratiebijeenkomst via asbest@overijssel.nl en meer informatie over de prijsvraag leest u op www.overijssel.nl/asbestdaken. Ik  kijk uit naar uw innovatieve ideeën om Overijssel asbestdakenvrij te maken!

Met vriendelijke groet,

dr. J.M.E. (Annemieke) Traag  
Gedeputeerde energie, milieu, Europa