Subsidie aanvragen?

Doe dit tijdig
09-01-2018

Vraag subsidie verwijderen asbestdak tijdig aan

Relatief veel aanvragen voor de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken (SVA) worden te laat ingediend. De reden? Veel dakeigenaren denken dat de subsidie wordt aangevraagd door de saneerder. Dit kan wel, maar hierover moet u goede afspraken maken met uw saneerder. Is een aanvraag te laat ingediend, dan wordt de subsidie niet uitgekeerd. Zonde!

Aanvraagtermijn
Aanvragen moeten binnen zes maanden na de sanering van het asbestdek worden ingediend bij RVO.nl. Uitgangspunt voor deze termijn is de inspectiedatum op het vrijgavecertificaat van de betreffende sanering. Vanaf deze inspectiedatum gaat de zes maanden indieningstermijn in. 

Subsidieplafond 2018
In 2018 is het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken 11,3 miljoen euro. Dit is beduidend minder dan de 26,2 miljoen die er in 2017 beschikbaar was. 
Het subsidieplafond 2017 werd in november 2017 bereikt. De aanvragen die na het bereiken van het subsidieplafond ingediend zijn, neemt RVO.nl vanaf dit jaar weer in behandeling. 

Kortom: wilt u dit jaar uw asbest gaan verwijderen? Doe dit tijdig (bij voorkeur voor de zomer), want op deze manier vergroot u uw kansen op toekenning van de SVA van € 4,50 per m2. 

Regeling stopt na 2019
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekendgemaakt dat de SVA tot en met 2019 loopt. Voor 2019 is € 22,5 miljoen beschikbaar. Aanvragen die in 2018 niet worden gehonoreerd in verband met bereiken subsidieplafond, worden in 2019 als eerste in behandeling genomen door het RVO.