Schatgraafbijeenkomst

Versnellen door collectieve aanpak
18-05-2017

Terugblik schatgraafbijeenkomst versnelling asbestverwijdering door collectieve aanpak

Onder leiding van John Bakker hebben een tiental ondernemers donderdagmiddag 11 mei nagedacht over het versnellen van asbestverwijdering door een collectieve aanpak. Deze ‘schatgraafbijeenkomst’ vond plaats in het kantoor van de Business Club Steenwijkerland.

Na een korte voorstelronde, was het woord aan John Bakker van Xement. John Bakker ondersteunt in opdracht van de provincie Overijssel de versnellingsaanpak asbestdaken.

John gaf een korte presentatie, waarin hij een aantal inspirerende collectieve concepten onder de aandacht bracht. In deze concepten kwam niet alleen de asbestverwijdering naar voren, maar waren ook oplossingen voor financiering en het ‘duurzame’ nieuwe dak meegenomen.
Vervolgens was het tijd voor discussie. ‘Hoe helpen wij ondernemers bij asbestverwijdering en het realiseren van een nieuw dak, zonder dat dit ten koste gaan van het werkkapitaal van de ondernemer?’, was één van de vragen waar uitgebreid over gesproken is.

De samenstelling van de groep was zeer divers en dit kwam de inhoud van de discussie zeker ten goede.

Er zijn twee concrete afspraken gemaakt:

  • Er was één ondernemer aanwezig met een asbestdak (+/- 2500 m2). De overige aanwezigen zijn door deze ondernemer uitgedaagd om een goed concept voor hem te ontwikkelen. In het concept wordt o.a. asbestverwijdering, energiebesparing, energie-opwekking en financiering meegenomen.
  • Financiering is een terugkomend item, bij zowel asbestverwijdering als verduurzaming. Ondernemers willen wel investeren, maar willen niet dat dit ten koste gaat van het werkkapitaal. Er zijn financieringsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een revolving fund, om de ambities op het gebied van asbestverwijdering en duurzaamheid te stimuleren. Het belangrijkste kenmerk van een revolving fund is dat het fonds zichzelf in stand houdt. Het betekent dat de middelen later opnieuw kunnen worden ingezet. Het bestuur van de Business Club Steenwijkerland gaat de gemeente vragen om de mogelijkheden van een revolving fund voor ondernemend Steenwijkerland te onderzoeken.