Uitnodiging schatgraafbijeenkomst

Versnelling asbestverwijdering door collectieve aanpak
26-04-2017

Uitnodiging schatgraafbijeenkomst

Niet alleen halen, maar ook iets komen brengen is een belangrijk onderdeel van de Business Club Steenwijkerland. ‘Verbinden van leden’ staat hierbij centraal. Na het succes van de eerdere schatgraafbijeenkomsten organiseren wij op 11 mei een nieuwe bijeenkomst.
Dit keer met het thema ‘versnelling asbestverwijdering door collectieve aanpak'.

Versnelling asbestverwijdering door collectieve aanpak
Tijdens de ledenvergadering is het asbestservicepunt.nl gelanceerd. Op deze website is alle informatie m.b.t. asbestverwijdering voor ondernemers in Steenwijkerland gebundeld. Goede en vindbare informatie is een belangrijke eerste stap om te komen tot een versnelling in de asbestverwijdering.

Een tweede en nog belangrijkere stap, is dat ondernemers daadwerkelijk hun dak laten renoveren. De grootste kosten bij asbestverwijdering, gaan niet zitten in de daadwerkelijke verwijdering, maar in het nieuwe dak. Juist hiervoor moeten dus ‘slimme oplossingen’ bedacht worden. Is er bijvoorbeeld iets mogelijk met de financiering van het dak als er zonnepanelen op komen?  

                                                                                                                                                          
                  

Meedenken over dit onderwerp?
Wij willen u graag uitnodigen voor deze bijeenkomst op 11 mei om hier met andere ondernemers over te discussiëren, om zo samen tot slimme en lokale oplossingen te komen. Deze bijeenkomst staat onder leiding van John Bakker van Xement, die in opdracht van de provincie Overijssel de versnellingsaanpak ondersteunt.
 
Voor wie, wanneer en waar?
Voor wie:               leden van BCS
Wanneer:              11 mei vanaf 15.30 uur
Waar:                    Kantoor BCS, Dolderweg 7 te Steenwijk
Let op:                   Er zijn maximaal 10 plekken beschikbaar.

Programma
15.15 uur               Inloop
15.30 uur               Welkom door BCS
15.35 uur               Presentatie ‘inspirerende voorbeelden in ' door John Bakker
16.00 uur               Met elkaar in gesprek over dit thema
16.45 uur               Concretiseren kansen en vervolgstappen
17.00 uur               Informele nazit
17.30 uur               Einde bijeenkomst

Aanmelden
Klik hier om u direct aan te melden.