Waarom
nu asbest

eraf halen?

Waarom juist nu renoveren?

Asbest verweert na 30 jaren

Asbest is een gevaar voor de gezondheid

Ingeademde asbestvezels kunnen ernstige ziektes veroorzaken zoals lonkanker en andere longaandoeningen. Door erosie laten asbestdaken na zo’n 30 jaar asbestvezels los. In de loop der jaren wordt de erosie steeds sterker. Zelfs wanneer het dak er nog goed uitziet komen er vezels in de lucht en op de grond. Die vezels kunnen worden ingeademd door uzelf, uw personeel, bezoekers en buren. Dit gevaar kunt nu stoppen door uw asbestdak te vervangen. U doet uw omgeving er een plezier mee en u toont hiermee uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Schade aan uw asbestdak: hoge kosten en veel overlast 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Uw dak kan beschadigd raken door brand, storm, hagel of stoten. Een asbestdak mag niet zomaar hersteld worden. U moet extra beschermende maatregel nemen en specialisten inhuren. En dat is niet alleen duur, maar u zit ook een tijd met een onbruikbaar pand. Met een tijdige dakrenovatie bent u deze problemen voor. Een zorg minder.

1e legging 2e ronde 12

Asbestdaken zijn steeds moeilijker te verzekeren

Verzekeraars worden steeds terughoudender met het dekken van asbestrisico’s. Bij nieuwe polissen wordt schade door asbestbrand al uitgesloten. Dit gaat ook spelen als polissen vernieuwd worden. Voor bestaande polissen geldt het principe hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. De kosten van het opruimen van schade en vervuiling na een asbestbrand kost een vermogen. De overheid kan deze kosten verhalen op de pandeigenaar. Als de verzekeraar dat niet vergoed ontstaat er een enorme financiële strop. Dit risico voorkomt u met een nieuw dak.

Een asbestpand ligt niet goed in de markt

De uitstraling van een pand met asbestdak is niet zo goed. Voor nieuwe eigenaren is het bijna onmogelijk een verzekering voor gevolgschade af te sluiten. Zij worden steeds kritischer en dat drukt de waarde van uw pand. Ook eventuele huurders komen vaker met vragen en worden kritischer. Een asbestschoon pand is couranter en meer waard.

Financiële voordelen

De overheid geeft u een duwtje in de rug met belastingvoordelen. Als u de dakrenovatie combineert met duurzame maatregelen voor energiebesparing of -opwekking zijn er nog meer subsidies en belastingvoordelen mogelijk.