Asbestvezels inademen kan

ernstige gevolgen hebben

Gezondheidsrisico's

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels inademt kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Dit zijn longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

In 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer

Elk jaar overlijden er ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers mee. Daarom stelt de rijksoverheid regels die ervoor zorgen dat asbest geen gevaar voor de gezondheid is. Bij de risico's van asbest gelden de volgende belangrijke kanttekeningen:

  • Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de heersende inzichten niet gevaarlijk.
  • Het gevaar neemt af naarmate het aantal ingeademde vezels (= de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
  • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan een dragermateriaal (zoals niet-verweerd asbestcement) kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.