Waarom je asbestdak

renoveren?

Waarom saneren?

Asbest verweert na 30 jaren

Asbest is gevaarlijk en vrijkomende gevels zijn kankerverwekkend, dat weet iedereen. Een veel gehoorde redenatie is echter: “zolang je het maar laat liggen en er niet in gaat boren of zagen is er niks aan de hand.” Jammer genoeg blijkt dat niet te kloppen.
Uit recent onderzoek van de GGD is gebleken dat asbest na 30 jaar verweert. Vooral asbest dat bloot is gesteld aan de buitenlucht. En daardoor wordt dat asbest net zo gevaarlijk voor de gezondheid als wanneer je er een zaag inzet. 

Asbestverbod is tot nader order uitgesteld. 


Waarom juist nu sanaren?

Elke eigenaar of pachter van een gebouw met een asbesthoudend dak en zijnde een bv, nv, coöperatie, stichting, maatschap, eenmanszaak, vof, cv, maatschappij of kerkgenootschap kan subsidie aanvragen als zij na 1 januari 2018 het asbest vervangen hebben door (een dak met) zonnepanelen. De subsidie kan worden aangevraagd voor elke vierkante meter asbest is/wordt vervangen door zonnepanelen (met een minimum van €.1.500 en maximum van €. 10.000 per aanvraag). Deze regeling is geldig tot 31 december 2020 en/of tot het subsidieplafond is bereikt.