Wat is
asbest?

Wat is asbest?

Asbest mocht tot 1 juli 1993 verwerkt worden in bouwmaterialen. Asbest komt daarom in veel gebouwen en woningen voor.

Asbest: vaak wit tot lichtgrijs en een vezelachtige structuur

Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbesthoudend materiaal. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur.
Gespecialiseerde laboratoria kunnen onderzoeken of een bepaald materiaal asbest bevat. Als u een asbestinventarisatie laat uitvoeren, zorgt het asbestinventarisatiebureau ervoor dat het 'asbest-verdachte' materiaal wordt onderzocht.

 asbest 3