2 soorten asbest

Soorten asbest

2 soorten asbest

Er zijn 2 soorten asbest: hechtgebonden asbest en losgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest
Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal, bijvoorbeeld aan het cement. Een voorbeeld hiervan zijn de asbestcement golfplaten. Deze golfplaten zijn erg veel toegepast op bijvoorbeeld agrarische- en bedrijfspanden.

Losgebonden asbest
Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal en komen ze gemakkelijk vrij.

 overzicht asbest2

Gevaar hechtgebonden asbest bij werkzaamheden.
Als de asbestvezels vastzitten is de kans klein dat asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als asbestvezels vrijkomen. Bijvoorbeeld als de asbest niet op de goede manier wordt verwijderd. Of bij werkzaamheden, zoals boren, zagen of slopen. Ook kunnen door verwering of erosie van asbestdaken vezels vrij komen.

Asbest golfplaten

Asbest golfplaten zijn veel toegepast als dakbedekking op agrarische- en bedrijfspanden. Vaak zijn de platen grijs van kleur, maar in sommige gevallen kunnen deze golfplaten ook zwart of roodachtig van kleur zijn. In de platen zit de asbest vast in het materiaal. Maar vaak zijn de golfplaten verweerd onder invloed van weer en wind. Daardoor kunnen er toch asbestvezels vrij komen.